Menü Kapat

DÖRTLÜ ÖZDENETİM

KENDİNDEN ÖNCE HİZMET ROTARY’NİN HEDEFİ

Rotary’in hedefi, değerli teşebbüslerin temeli sayılan”hizmet ideali”ni teşvik etmek ve özellikle:
İlk olarak
Tanışıklığın, biz hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi;
İkinci olarak
İş ve meslek hayatında ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerlerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltimesi;
Üçüncü olarak
Her Rotaryenin “hizmet ideali”ni kişisel yaşamında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması;
Dördüncü olarak
Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dosluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası anlayışın, iyi niyetin ve barışın geliştirilmesi.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM

Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız:
1. Gerçeğe uygun mu?
2.
İlgililerin tümü için adil mi?
3.
İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı?
4.
İlgililerin tümü için yararlı mı?

ROTARYENLERİN DAVRANIŞ KODU

Aşağıdaki davranış kodu,Rotaryenlerce kullanılmak için kabul edilmiştir.Bir Rotaryen olarak ben,

1. Kişisel ve iş hayatımda tutarlılık ve yüksek etik standartlara uygun davranmak,
2.
Başkalarına adil davranmak ve onlara ve mesleklerine saygı göstermek,
3.
Profosyonel yeteneklerimi kullanarak : gençlere mentorluk yapmak, özel ihtiyacı olanlara yardım etmek, toplumda ve dünyada insanların yaşam kalitesini yükseltmek,
4.
Rotary ve Rotaryenlerin aleyhine olan davranışlardan kaçınmak,
5.
Rotary toplantılarında, faaliyetlerinde ve aktivitilerinde ölçülü, hoşgörülü ve tüm katılımcılara rahatsızlık vermeyecek şekilde davranmak.