Menü Kapat

ROTARY ORTAKLARI

Proje & Çalışma Ortaklarımız

Rotary, kendisi gibi kar amacı gütmeyen aynı düşünce mantığında olan uluslararası ve yerel kuruluşlar ile güçlü işbirliği ortaklıları oluşturarak daha fazla insana ulaşmayı hedeflemektedir.
Rotary, uluslarası devlet ve üniversite grupları ile ortak çalışarak küresel insani sorunları çözmeye çalışmaktadır.

Polio( Çocuk Felci):

Rotary , tüm dünyada çocuk felcini sona erdirmek için Dünya Sağlık Örgütü ( WHO), Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Unicef, Bill & Melinda Gates Vakflari ile birlikte Küresel Polio Eradikasyon Girişiminin öncü ortaklarındandır.

Barış ve Çatışmaların Önlenmesi: 

Rotary Barış Merkezleri programı, yerel ve küresel barış ve çatışmaların çözümü için katalizörler görevi yapacak olan liderleri yetiştirir. Rotary barış gönüllüleriyüksek lisanslarını almak yada gerekli sertifika programlarını tamamlamak için ortak çalıştığımız altı üniversiteden birinde bu programları tamamlayabilirler.

Temiz Su ve Sağlık :

Rotary ve  Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı ( U.S. Agency for International Development) ortaklaşa çabaları ile tüm dünyada temiz su ve sağlık konularındaki çalışmaları desteklemektedir.

Ortaklarımız

Rotary’nin aşağıdaki proje ortakları ile olan ilişkileri Rotaryenlerin bu kurumlar ile yakın temasta bulunarak birlikte çalışmalarını sağlar:

Dollywood Vakfı Hayal Kitaplığı (Dollywood Foundation’s Imagination Library) okur yazarlık için,

Küresel Yiyecek Bankası Ağı (Global FoodBanking Network) açlık için,

Barış Teşkilatı (Peace Corps) barışın yayılması için,

  ShelterBox afet yardımları için,

Amerika Gençlik Servisi (YSA (Youth Service America) gençlerin katılımı için.

Stratejik Ortaklarımız

Rotary,hizmet fırsatları sunmak için aşağıdaki kuruluşları ile stratejik ortaklıklar kurmuştur :

UNESCO-IHE ( Su Eğitim Enstitüsü )

World Vision

Birleşmiş Milletler ve Sivil Toplum Kuruluşları

Rotary dünya çapında BM organlarına ve sivil toplum kuruluşlarına her yıl temsilcilerini atar.

Rotary’nin temsilcileri uluslararası kuruluşların görevlileri ve personeli ile düzenli olarak bir araya gelirler ve ;

İşbirliği için paralel kaygıları ve potansiyel alanlar konusunda toplantılar yaparlar,

Rotary’nin programları hakkında bilgilendirmeler yaparlar,

Gelişmeleri ve diğer grupların programları hakkında bilgi toparlarlar.