Menü Kapat

İLAN VE DUYURULAR

19.11.2023

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İstanbul Şişli Rotary Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığından

İstanbul – ŞİŞLİ ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ Sayın Üyeleri;

İstanbul – ŞİŞLİ ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ nin Olağan Genel Kurul Toplantısı,
05 Aralık 2023 Salı günü saat 19:30 da, Salon Mumhane, Mumhane cad. no:57,
Rumeli İş hanı Karaköy – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
Toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Aralık 2023 Salı günü saat
19:30 da yine aynı adreste nisap aranmaksızın yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Serhad BİL

GÜNDEM:
1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyetinin Seçimi ve tutanakların imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Gelir/Gider Kesin Hesabının okunması ve görüşülmesi,
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,
6. Gelecek dönem bütçesinin görüşülmesi ve kabulü ile Yıllık Aidatın Saptanması ve Kabulü,
7. 2024-2025 Rotary Dönemi, (Gelecek dönem) Başkanının seçimi,
8. 2024-2025 Rotary Dönemi, (Gelecek dönem) Yönetim Kurulunun seçimi,
9. 2024-2025 Rotary Dönemi, (Gelecek dönem) Denetim Kurulunun seçimi,
10. 2024-2025 Rotary Dönemi, 2420 Bölge Federasyon Delegelerinin seçimi,
11. 2025-2026 Rotary Dönemi, Başkan adayının belirlenmesi,
12. 2026-2027 Rotary Dönemi, Başkan adayının belirlenmesi,
13. İstanbul Şişli Rotary Kulübü tüzük değişikliği yapılması,
14. İstanbul Şişli Rotary Kulübü Merkezi adres değişikliği hakkında karar verilmesi,
15. Dilekler, Öneriler ve Kapanış.