Menü Kapat

KURULUŞUMUZ

1982 yılında kurulan İstanbul Şişli RK nün Kuruluşunun hikayesi aşağıdaki gibidir.

Kulübümüz önce 1979 yılında İstanbul RK tarafından kurulacak ve adı İstinye veya Yeniköy RK olacaktı. Hatta ilk toplantılar bugün artık olmayan Carlton Otelinde yapılmaktaydı. Bu aşamalarda Mustafa Ağan’ ın hizmetleri bir haylidir. Daha sonra UR Zürih Ofisi o tarihteki metropoller de uygulanan coğrafi kurallar nedeni ile İstinye veya Yeniköy RK kurulmasına karşı çıktı. Dolayısı ile İstanbul RK o tarihte kulübü kuramamış oldu.

Yeniköy için yapılmış hazırlıklarda, UR Zürih Ofisinin isteği doğrultusunda, yeniden  çalışmalar başladı ve Mustafa Ağan Şişli İlçesi için çalışmalar yaptı ve rapor hazırladı. İstanbul Rotary Kulübünden Ali Müderrisoğlu kurulacak Kulüp için Guvernör temsilcisi idi.

Ben o tarihte Ali Beyin sahip ve yönetici olduğu Tek İlaç Sanayinde yardımcısı olarak çalışıyordum. İstanbul Kulübü Salı günleri öğlen toplanır, bir Salı toplantıdan dönen Ali Bey beni odasına çağırdı. Bana bir yeni Rotary Kulübü kuracaklarını ve kardeşi Mehmet Müderrisoğlu ve beni bu listeye ilave ettiğini söyledi. O zaman Rotary uzaktan biraz aristokrat, patronlara özgü bir sosyal kulüp olarak bilindiğinden ben kendisine “estağfurullah, ne haddime” dedim.  O da bana  “canım nerden çıkartıyorsun, bal gibi olur” dedi. Galiba oldu da. Dolayısı ile 20 kişilik liste, Guvernör Temsilcisi Ali Müderrisoğlu’ nun, Mehmet Müderrisoğlu ve Hulusi Gençay’ ı ilave etmesi ile 22 kişi oldu.

Kulübün adı İstanbul Şişli RK, toplantı yeri Etap Marmara Oteli ve toplantı günü Perşembe saat 19.00 olarak tespit edildi.

Neyse uzatmayalım,  o gün kurulacak Rotary Kulübünün listesinde Kulübümüzün  üyeleri arasında sadece Kurucu Başkan Mustafa Ağan ve Hulusi Gençay bulunmaktadır.

Çalışmalar tam sonlanma aşamasına geldiğinde 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu ve bu günden farklı olarak, bugün darbelere karşı olanlar tarafından da ekseriyetle desteklendi. Askeri hareket tüm siyasi partileri, dernekleri de askıya aldığından bizim kulüp işi de o noktada kaldı.

1981-82 döneminde Beşiktaş Rotary Kulübü üyesi Kutlu Memişoğlu Bölge Yeni Kulüpler komitesi Başkanı, İstanbul Rotary Kulübü üyesi GDG Ali Müderrisoğlu’ da,  Guvernör  temsilci olarak yeniden atandı ve işler Ülke’ miz de biraz daha rayına oturma aşamasına gelindiğinden Kulübün kurulma çalışmaları Kutlu Memişoğlu ve Ali Müderrisoğlu tarafından yeniden başlatıldı.

O ilk listede olanların bir kısmı mevcut kulüplere katıldığından yeni bir liste hazırlandı. Liste çoğunlukla Beşiktaş Kulübü aday listesinde olanlardan oluşuyordu.

Gene bir Salı günü, Ali ve Kutlu Beyler İstanbul RK toplantısından geldiler ve beni çağırdılar. Bana listeyi verdiler. Toplantı yasağı olduğundan Kutlu Memişoğlu’ nun davetlisi olarak toplantılara başlanma kararı alındı.

Kulübün adı İstanbul – Şişli RK olacaktı.

O Salı günü Ali Bey Mustafa Ağan’ ı aradı ve Kulübün kurulma çalışmalarının tekrar başladığını, yetkisi ile kendisini Başkan tayin ettiğini ve yanına Kulüp sekreteri olarak beni görevlendirdiğini söyledi.

En ilk toplantımız İstanbul Sheraton Otelinde (Bugünkü Ceylan Intercontinental Otel), Kutlu beyin daveti olarak toplandı.

Bu ilk toplantı tarihi 17 Mart 1982 dir.

Toplantı öncesi listedeki tüm isimleri tek tek telefon ile arayıp toplantı mahiyeti, yeri, saati ve ücreti hakkında bilgilendirdim. (Kulüp arşivinden tespit ettik ilk toplantıda yemek parası olarak 1000 TL(BinTL) toplamıştık). Toplantıda 25 kişi vardı ve otele 24.000 TL ödemiş ve 1.000 TL kasaya koymuştuk.

Gayri Resmi Sayman Murat Çelik idi.

Bu gayri resmi toplantıya, Dönem Guvernörü Selçuk Somer, Özel Temsilci Ali Müderrisoğlu, Yeni Kulüpler Komite Başkanı Kutlu Memişoğlu da katıldılar ve bizlere Rotary hakkında pek çok bilgi aktarıcı konuşmalar yaptılar.  Daha sonra katılımcılar kendilerini tanıtıp üye olmayı benimsediklerini belirttiler.

Takiben, 21 kişilik ilk kurucu liste Provisional RC olabilmek için UR Zürih Ofisine gönderildi. Bu arada yeni Dernekler Kanunu kabul edildiğinden yasa gereği 8 kişi olarak Dernekler masasına resmi başvuru yapıldı.

  1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği 30 Haziran 1982 tarihli emirleri ile kuruluşumuza izin verildi ve Kulübümüzün kuruluş tebliği, 06 Temmuz 1982 tarihinde tarafımdan tebellüğ edildi.

Kulübün ilk Yönetim Kurulu, Başkan Mustafa Ağan, As Başkan Okan Tezcanlı,  Genel Sekreter Hulusi Gençay, Sayman Murat Çelik, Kulüp Hizmetleri Bülent Acar, Toplum Hizmetleri Abdullah Özceylan, Meslek Hizmetleri Ahmet Demir, Uluslar arası Hizmetler Alpay Kansav  dan oluşmuştu.

Resmi ilk toplantı  25 Ağustos 1982 de, o günkü Sheraton Otelinde DG Ünver Eğrikavuk (1982-83),  Geçmiş Dönem Yönetim Müşavirleri Emin Seyrek (1972-74) ve Serbülent Bingöl (1974-77) (daha sonra Guvernör  1983-84),  GDG Selçuk Somer (1981-82), Bölge Yeni Kulüpler Komite Başkanı Kutlu Memişoğlu, Kulübümüz Guvernör Temsilcisi Ali Müderrisoğlu  (daha sonra Guvernör  1989-90), Örsçelik Balkan (daha sonra Guvernör 1987-88, Direktör 2006-08), Şahap Tarzi (daha sonra Guvernör 1990-91) ve Dolmabahçe ve Fındıklı RK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Bu Kulübümüzün Resmi ve resmi olan ilk toplantısıdır.

Güzel bir Kulübün üyeleriyiz, bunu bilerek ve Bölgedeki tecrübe ve gözlemlerime dayanarak rahatlıkla söylüyorum. Yaşdaşımız Kulüpler sayısal açıdan son derecede küçülmüşlerdir, biz ise en azından şimdilik küçülmeden devam ediyoruz.

Varlığımızın önemli bir nedeni üyeler arasındaki dostluk bağı ve Kulübe olan bağlılıktır.

Daha sonra katılan ve katılmakta olan yeni üyelerde de, bu birbirimize ve Kulübe bağlılık duygusunu geliştirmek ve sürdürmek zorundayız.

Bu, tüm üyelerin damla damla katkıları ile bugüne ulaşan İstanbul Şişli Rotary Kulübünün geleceğinin parlak ve umut verici olabilmesinin önemli bir gereğidir.

Doğum günün kutlu olsun İstanbul Şişli Rotary Kulübü,  hizmet dolu nice uzun yıllar dilerim.

 

Saygı ve sevgilerimle,
Hulusi Gençay
GDB 1988-89